deIdee

Logo(type)’s c.q. beeldmerken

Een belangrijk aspect van een identiteit (merk of huisstijl) is het logo of beeldmerk. Idealiter is een beeldmerk helder, maar niet te letterlijk; esthetisch en tevens flexibel; onderscheidend en direct herkenbaar. Omdat deze waarden dikwijls conflicteren worden oplossingen vaak gezocht in consessies in een enkel beeldmerk of een serie beeldmerken voor verschillende doeleinden.

deIdee prefereert een nieuwe manier van ontwerpen waarbij een beeldmerk gesyndiceerd is. Met andere woorden: de context van de aanschouwer maakt dat het beeldmerk zich op een bepaalde manier manifesteert. Dit maakt (juiste) implementatie door derden eenvoudiger en draagt hiermee bij aan een consistentere en daarmee krachtigere identiteit.

De voorbeelden op deze pagina zijn enkele statische manifestaties van beeldmerken. In de meeste gevallen is het daadwerkelijke beeldmerk een applicatie waaraan verschillende parameters kunnen worden meegegeven (geautomatiseerd en/of door de opdrachtgever). Voor een voorbeeld van een dergelijke applicatie, zie deLogo, het beeldmerk van deIdee.